banner

FAQ Akustikk

 

Alle macrodot® akustikk produkter leveres med Akusto™ Wall A absorbent fra Ecophon.

Klikk her for mer informasjon.     

 

Lydmålinger gjøres i samarbeid med SINUS AS.

Klikk her for mer informasjon.

 

 

FAKTA OM AKUSTIKK

 

Å beskrive ”akustikk” kan gjøres veldig teoretisk og komplisert. I noen tilfeller er det da også nødvendig å benytte avansert akustisk viten og metoder for å finne frem til den riktige akustiske løsning – for eksempel i rom med spesielle geometriske forhold samt åpne kontor- og undervisningslandskaper, hvor forskjellige arbeids- og innlæringsformer finner sted på samme tid. I bunn og grunn er god akustikk dog tett forbundet med trivsel, velvære og livskvalitet og når man én gang har opplevd et rom med god akustikk, vet man at det føles riktig.

 

ROM-AKUSTIKK

Er et utrykk for, hvordan lyden oppfører seg i et avgrenset område. I et rom med god akustikk, skal de akustiske forhold være nøye tilpasset rommets funksjon og aktiviteter.

 

ETTERKLANGSTID

Er populært sagt, den tid det tar lyden å “dø” ut, etter at lydkilden er opphørt. En for lang etterklangstid oppleves som et sjenerende ekko. Etterklangstiden kan forkortes ved å bekle deler af rommets harde overflater med lydabsorberende elementer.

 

STÅENDE LYDBØLGER

Er lydbølger som oppstår mellom harde parallelle flater, f.eks. gipsvegger og glasspartier. Disse lydbølgene skaper et ubehagelig ekko som forringer lydkomforten i rommet. Stående lydbølger kan fjernes ved hjelp af diffusorer og/eller effektive lydabsorberende veggelementer.

  

 

POSITIVE EFFEKTER AV GOD AKUSTIKK

 

I UNDERVISNINGSMILJØER

Bedre innlæring, ikke minst på det språklige område

Bedre forutsetninger for inkludering af elever med spesielle behov

Optimerer muligheten for differensiert undervisning i grupper

Bedre trivsel med mindre tretthet og stress blandt lærere og pedagoger

Reduserer risikoen for hørselsskader

 

PÅ ARBEIDSPLASSEN

Større medarbeidertilfredshet

Understøtter kommunikasjon og vitenutveksling

Færre sykedager

Bedre mulighet for konsentratsjonskrevende arbeidsoppgaver

  

FØLGER AV STØY

Støy påvirker menneskers konsentrasjon og motivasjon negativt

Selv lav støy kan påvirke evnen til å huske, lytte og fokusere

Støyende miljøer medfører aggresjon og stress, som har negative konsekvenser for adferden

Støypåvirkning øker risikoen vesentlig for tinnitus

 

 

AKUSTISK REGULERING

Ved å tilføre et rom lydabsorpsjon i den rigtige mengden og på de rigtige stedene, er det mulig å senke støynivået, endre taleforståeligheten og kontrollere lydens utbredelse. Det er altavgjørende at de akustiske forhold tilpasses de aktiviteter som finner sted i det enkelte rom.

 

De mest effektive løsninger til akustikkregulering kategoriseres som klasse A absorbenter med meget gode akustiske egenskaper i frekvensområdet 125-4.000 Hz.

 

Veggabsorbenter

AKUSTIKK SOM EN KREATIV DEL AV INNREDNINGEN

Veggabsorbenters mange fordeler:

De minimerer horisontale lydbølger
De kan plasseres tett på lydkildene
De minimerer akustiske hotspots (harde veggflater som forsterker lyden)
De forsterker effekten av skjermvegger og bordskjermer
De er enkle å montere
De fungerer som utsmykning
De skaper visuell identitet

 

 

 

FAQ

Hva, hvor, hvordan og hvorfor 

Her finner du ofte stilte spørsmål om Macrodot Akustikk

 

Hvorfor er Macrodot Akustikk lydabsorberende?

Bildene blir trykt på spesielle mineralullsplater ( Echophone ), spesielt beregnet til å absorbere lyd. Det vil si at Macrodot`s lydabsorberende bilder har evnen til å absorbere stort sett all lyd som treffer dets overflate, og derfor kastes det minimalt med lyd tilbake fra et Macrodot bilde.

 

Hvor mange bilder trenger jeg ?

Det er vanskelig å komme med en grunnregel for hvor mye lydabsorption det enkelte rom trenger da alle rom varierer i størrelse, type overflater, geometrisk form og innredning. Tunge gardiner, tepper og polstrede møbler utgjør en vesentlig forskjell, og med denne type innredning skal det oftest brukes mindre lyddemping enn i et rom med en mere minimalistisk innredning og harde overflater. Kontakt oss og fortell om dine problemer, så finner vi den beste løsningen for deg.

 

Hvor skal bildene plasseres?

Et godt råd er å plassere bildene der hvor du befinner deg mest – eksempelvis omkring spisebordet i kjøkken-allrommet eller omkring sofagruppen i stuen. Således vil det oppstå akustiske soner hvor det vil virke ytterst behagelig å oppholde seg lydmessig!

Den største akustiske nytteverdien får du om du plasserer bildene slik at de forhindrer lyden i å svinge mellom to harde overflater, eksempelvis to murvegger som står overfor hverandre. Du behøver kun å sette bilder på den ene veggen, da lyden absorberes straks den treffer bildet og derfor ikke blir kastet tilbake mot veggen overfor.

 

Hvor høyt skal bildene plasseres?

Bildene skal plasseres i ”tale-høyde”, slik at de absorberer så mye av den direkte lyden som mulig. Det handler grunnleggende om å plassere bildene der hvor lydbølgene treffer veggen.

 

Hvordan monteres Macrodot bildene?

Alle bilder er montert med beslag på baksiden klar til å henge opp på veggen. Det er like enkelt å henge opp Macodots bilder som et hvilket som helst annet bilde. 

 

Hvordan får jeg laget et bilde med mitt eget motiv?

Velg selv motiv blant dine beste, morsomste og mest dekorative bilder og send det med følgende specifikasjoner og info:

Størrelse på bildet må være minimum 1500 pixels den korteste led.

Filtype skal enten være jpg.

Fortell oss om motivet skal være i farger eller svart/hvitt.

Fortell oss hvordan motivet skal beskjæres.